I istosmjerno i izmjenično

BN 135
| 26.6.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Plovila koja imaju od 8 do 10 metara već spadaju u kategoriju onih čiji se potrošači napajaju istosmjernom i izmjeničnom strujom. O tome kolika mora biti snaga punjača u odnosu na kapacitet baterija pronaći ćete različite podatke. Neki proizvođači preporučuju snagu koja mora biti barem 25% ukupne snage baterija, međutim kod nekih ćete naći preporuku da je i 10% snage dovoljno. Istina je negdje u sredini

U prethodnom broju opisali smo električnu instalaciju na primjeru dviju manjih brodica koje sve svoje potrebe za električnom energijom mogu podmiriti proizvodnjom iz solarnih panela. Pritom je važno napomenuti da je izračun rađen prema prosječnoj ljetnoj proizvodnji solarnih panela i da je na tim plovilima sve na istosmjernom (DC) naponu i da su svi potrošači na 12 volti. Dakle dnevne potrebe za električnom energijom zadovoljavaju isključivo solarnim fotonaponskim panelima, bez dodatnih izvora struje poput primjerice alternatora, generatora ili priključka na kopno.

Međutim ima i većih plovila koja osim standardnih brodskih istosmjernih potrošača imaju i potrošače na izmjenični (AC) napon. Čak i ako je napon istosmjerni, ali 24 volta već se stvari mijenjaju jer moramo imati barem dva panela spojena u seriju ili panele koji proizvode napon od 24 volta. No, ovime se udvostručuje i broj akumulatora, jer za 24 volta trebaju najmanje dva po 12 volti spojena u seriju. Na velikim plovilima s velikom potrošnjom i velikim ukupnim kapacitetom akumulatora koriste se i baterije od 2 volta koje se spajaju u seriju čime se dobije napon od 12, 24 ili 48 volti. Postoje i brodske baterije ... (više u tiskanom i CD izdanju)