Hrvatski znanstvenik Nikola Biliškov proglašen za ambasadora Klimatskog pakta EU

| 27.10.2021


Klimatski pakt Europske unije je 21. listopada 2021. proglasio dr. sc. Nikolu Biliškova s Instituta Ruđer Bošković za svog ambasadora. Time je Hrvatska uz dr. sc. Julija Domca dobila još jednog ambasadora Klimatskog pakta Europske unije

Europski klimatski pakt je inicijativa Europske komisije na razini cijele EU, koja je pokrenuta u okviru Europskog zelenog plana kojom se pozivaju ljudi, zajednice i organizacije na aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i implementaciji akcija usmjerenih prema razumijevanju, prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena, čime zajednički doprinose izgradnji ekološki prihvatljivije Europe. To je otvorena, uključiva i razvijajuća inicijativa koja poziva na aktivne korake u suzbijanju klimatskih promjena. Prvenstveno se cilja na lokalne zajednice, regije, industriju, škole i udruge civilnoga društva koje se poziva na međusobno osnaženje kroz razmjenu informacija, rasprave i djelovanje u vezi sve očitije klimatske krize, čime se otvara prostor aktivne participacije u rastućem europskom klimatskom pokretu.

Kako bi se to postiglo Europski klimatski pakt je istaknuo svoje vrijednosti koje oblikuju okvir djelovanja, a one su: 1. znanost, odgovornost i predanost; 2. transparentnost; 3. protivljenje lažnim rješenjima (npr. greenwashingu); 4. ambicija i hitnost; 5. akcija prilagođena lokalnom kontekstu; 6. uvažavanje raznolikosti i uključivost.

Kako se navodi u obrazloženju proglašenja Nikole Biliškova, ambasadori klimatskog pakta su ključni za uspješnost inicijative, prvenstveno zato jer se odabiru na potpuno transparentan način, bez diskriminacije prema porijeklu, zanimanju ili stupnju obrazovanja. Bit pakta jest da posluži kao podstrek u daljnjoj borbi za zaštitu okoliša, da se još više posvete klimatskim akcijama i uključe se u rasprave o mogućnostima djelovanja s ljudima u svojim zajednicama i mrežama. Europska komisija veleposlanicima pruža priznanja, komunikacijske materijale i mogućnost umrežavanja za razmjenu i pomaže im da se njihov glas čuje u Europi, ali i izvan nje.

Kao dugogodišnji aktivist na područjima zaštite okoliša, ljudskih prava i izgradnje mira, Nikola Biliškov je početkom 2020. sastavio Apel za sustavnu klimatsku akciju, kojega je potpisalo preko 550 hrvatskih znanstvenika, nakon čega je predan institucijama zakonodavne i izvršne vlasti Republike Hrvatske.

-Apel sadrži 11 jasnih zahtjeva, uz njihovo obrazloženje i kontekstualizaciju, kao i poziv na suradnju znanstvenika s donositeljima odluka. Time je pokrenuta, još uvijek neformalna, inicijativa „Znanstvenici za klimu – Hrvatska”, koja djeluje na temelju Apela te je od svog osnutka održala mnoge sastanke s donositeljima odluka, a kroz djelovanje je u značajnoj mjeri promovirala jaču uključenost znanstvene zajednice u donošenju i provedbi klimatski relevantnih politika. - objašnjava dr. sc. Nikola Biliškov te dodaje kako je inicijativa vrlo aktivna u komunikaciji klimatskih promjena na svim razinama, uz jak naglasak na suzbijanje dezinformacija i teorija zavjere.

Kao ambasador Klimatskog pakta EU-a, Nikola Biliškov će nastaviti s tim aktivnostima, uz intenzivnije umrežavanje sa sličnim inicijativama u EU i izvan nje, osobito u Kanadi.

...