Hrvatski olimpijski dvojac

BN 37
| 23.4.2013


A Olimpijada? Na nju smo došli prilično mirni, jer nismo imali nikakav pritisak javnosti. Cijelo vrijeme smo bili opušteni, mirni i sigurni u sebe, što se najbolje vidi na startovima regata, gdje smo u potpunosti kontrolirali situaciju i jedrili agresivno na liniju. ... (više u tiskanom i CD izdanju)