mala brodogradnja

Hidrodinamika - Njihanje plovila na valovima

BN 139
| str. 078-080 | 26.6.2014 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Kad se za plovilo kaže da ima dobra maritimna svojstva, time se obuhvaća čitavi niz svojstava plovila, poput toga da ima dovoljan stabilitet, da se njime može dobro kormilariti, zatim da su njegova oscilatorna gibanja na valovitom moru umjerena, da se brzina na valovitom moru znatnije ne smanjuje...

Na valovitom moru gibanja plovila mogu biti vrlo snažna tako da je neophodno smanjiti brzinu kako bi se izbjegla pretjerana ubrzanja, uranjanje pramca u valove ili udaranje plovila o valove. Sve ovo moglo bi dovesti od toga da boravak na plovilu postane vrlo neugodan pa do oštećenja strukture plovila ili opreme. Zato je vrlo bitno u najvećoj mogućoj mjeri poznavati svojstva plovila za plovidbu na valovima. Međutim, može se napomenuti da se radi o vrlo složenim pojavama koje se još uvijek ne mogu unaprijed dovoljno točno predvidjeti.

... (više u tiskanom i CD izdanju)