Harmo je nova nada za učinkovitu propulziju

| 15.8.2020


Yahama, električni pogoni, uskoro bi mogli postati još tiši i fleksibilniji.

Očekivanja koja ima Yamahin razvojni tim oko Harmo pogona za Yamahine električne motore su prilično visoka ali izgleda da će Harmo moći zadovoljiti postavljene kriterije perfromansi. Harmo je razvijen kao gondolni pogon koji djelomično izgleda poput Z-noger a djeomično poput pogona izvanbrodskom motora s dodatkom okretnog tunela oko propelera. Ovaj tunel i propeler su kretni što s jedne strane omogućuje lakše manevriranje a druge bolju iskoristivost propelera.

 

 

Radni dio električnog motora također se nalazi u tunelu, dokje sve instalacijom i kablovima za napajanje povezano sa baterijama i upravljačkim modulom. Za pokretanje Harmo-a se koristi joystik kojega se postavlje na upravljačku poziciju. Iako Harmo podsjeća na Z-pogon on trajno postavljen na krmu već ga se može preklopiti da bude van vode.

Testiranja Harmo sustava pogona Yamaha odrađuje na brodicama u kanalu Otar u Hokaidu a više o Harmo pogonu možete pogledati u slijedećem videu:

...