GoFree

BN 184
| 29.12.2016 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva


Internet i nove tehnologije omogućili su ogroman napredak u svakom dijelu ljudskog djelovanja, a najviše je učinjeno na protoku informacija koje sada jednakom brzinom stižu i s najudaljenijih točaka na moru

Razvojem internetske mreže koja je pomoću raznih brodskih rutera zaživjela na mnogim plovilima stvorila se bogata i raznolika linija usluga koje nautičarima stoje na raspolaganju. Promet podataka u početku se oslanjao na GSM, odnosno GPRS mrežu koja je zadovoljavala potrebe korisnika, uz napomenu da je sa smanjenim brzinama protoka podataka trebalo čekati da se nešto s interneta učita. Ovo nije problem kad se ima vremena, ili kad se učitava relativno mala količina podataka, ali ako nije bilo tako internet je predstavljao problem. U lučicama i marinama problem brzine interneta rješavao se relativno jednostavno, no na moru to baš nije išlo tako lako.

... (više u tiskanom i CD izdanju)