Giulia GTI...

BN 238
| 1.7.2021 | Piše:
Stanko Cuculić


Ćapal ih je monsun va Karačiju. Čuda vrimena bili su na rade, i puna tri meseca su pasala, a oni su tek Japan odbavili. Sve je kasnilo dobreh dvajset dan

Linija za Far East je imela jako puno porti, kako va Jadranu tako i na Mediteranu pa kroz Suez, va Pakistan, Tajland, Indiju, Cejlon, Singapur, Hong Kong, Maleziju, Indoneziju, Filipini, Japan, Južnu Koreju i tako nazada doma. Bila je to zahtjevna linija ka je vozila generalni karag. Va saken portu se krcalo i skrcivalo. Dobro je bilo to ča traversadi nisu bile duge, a i po porteh se dosta stalo pa se je moglo ča i videt, neč lipo i doživet. Tako, iako je celi vijaj Jadran - Jadran trajal oko četiri meseca, vrime je brzo pasevalo.

Ive je bil električar, struja kako ga na brodeh zovu. Do tad je bil napravil dva vijaja i taman se je mogal skrcat na godišnji, aš je na brodu bil deset meseci, ali on se je ipak odlučil napravit još jeda ... (više u tiskanom i CD izdanju)