Gira oštrulja

BN 86
| str. 124-125 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


Kad je riječ o lovu gire oštrulje mogli bismo reći da je ona i zimska i ljetna lovina. U hladnijim mjesecima više se lovi povlačnim mrežama, u proljeće potegačama. Od alata sportskog i rekreacijskog ribolova lovi se povrazom i laganom tunjom, uglavnom ljeti, danju za lijepa vremena i mirna mora

U dosadašnjem dijelu jesen se opoštenila. Lovi se raznovrsno i dobro. Podlanice i lubeni ulaze u vršu, dižu se na parangalima, panulom se love palamide i rumbaci, ponegdje je dobro krenuo i lov lignji. Povoljne su bile i vremenske prilike. Ponetko se i žalio, ali... uglavnom su to bili oni koji nisu ni pokušavali loviti. Tko se zaputio na more nije se vratio praznih ruku. Ulovio je barem nešto sitno, bobe, modrake, možda koju giru, odnosno menulu.
U Jadranskom moru žive dvije vrste gire - oblica i oštrulja. Kad kažemo gira, najčešće se misli na oblicu, za onu drugu obično se rabi neki ... (više u tiskanom i CD izdanju)