Garmin radar GMR Fantom 54

BN 206
| 31.10.2018


Ovaj radar uskog snopa od 50 W osigurava izvrsno otkrivanje objekata u kratkom i u dugom dometu i to od 6 metara do 72 nautičke milje

Garmin radar GMR Fantom 54 snage 50 W primjenjuje tehnologiju MotionScope za otkrivanje i označavanje pokretnih objekata različitim bojama kako bi se izbjegli mogući sudari, pronašli jata ptica i pratile vremenske prilike. Uključuje tehnologiju komprimiranog impulsa koja osigurava odraze visoke rezolucije i pojačava energiju kako biste otkrili i prepoznali udaljene objekte. Ovaj snažni radar uskog snopa od 50 W osigurava izvrsno otkrivanje objekata u kratkom i u dugom dometu i to od 6 metara do 72 nautičke milje, čak i u magli ili na kiši. Ovaj radar izravno na Garmin ploteru iscrtava jasnu sliku linije obale, drugih plovila i nadolazećeg nevremena. Tehnologija MotionScope označava pokretne objekte na zaslonu radara pa možete voditi navigaciju oko drugih plovila ili lošeg vremena ili pak prema mjestima za ribolov na čijoj se površini hrane ptice. Tragovi odjeka odnosno "staza” koja nestaje prikazuje se na zaslonu kako biste brzo i jednostavno mogli odrediti koji se objekti kreću i predvidjeti mogući sudar. Ovi tragovi korigiraju se za rotaciju plovila ako je na vašu Garmin mrežu priključen autopilot ili senzor smjera.


...