Full a head

BN 210
| 1.3.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Kako je fortunal brzo došal, tako je brzo i prošal. Vetar se smiril, ali ostalo je dosta mrtvoga mora. Makina je pomalo vrtela, a oni su se još valjali banda banda i vozili naprvo

Liberty je bila klasa američkih brodi ki su se delali za vrime Drugega rata. Ov je bil storen hiljadu devetsto četrdeset i četrte, jedan od dve hiljade sedansto deset, koliko su ih Amerikani storili va pet let koliko je rat dural. Bilo je to pravo čudo od broda, s varenimi lamarini, nigde ni bilo niti jedne jedine brokvi, niš drvenoga osin coka va kužine za meso rezat i suhi bakalar tuć. Kad je finil rat ovi su se brodi prodavali, a kupile su ga i naše firme. Ovoga jednoga prijeli su va Venecije. Imeli su vrimena samo toliko da prepituraju čiminjeru, zbrišu staro i napišu novo ime na prove i krme, i novu luku pripadnosti.

Nikad ni lahko ukrcat se na brod koga nikad niki od posade do tad ni videl, i zajedno partit. Jedna kaldaja je bila pod parun, tako da su drugu sami potpalili, dignuli paru i kad se kaldaja uštajonala partili su za Patras ukrcat karag boksita za Emden. To in je bilo vrime upoznavanja...

Barba Jakov je odahnul tek kad su zišli van Kanala Grande i skrcali pilota. 

- Bogu fala, ovo je dobro pasalo. Nadajmo se da će tako bit i dalje. Rekal je sebi va brk i telegraf stavil na Full Ahead. Sad su finalmente bili svoji na svome.

Vrime je bilo dobro, dobro su vozili, sve je funkcioniralo kako treba, i nakon dva dana vezali su se va Patrasu.

Sad se je trebalo pripravit za ukrcaj; dignut dvanajst derići, otkrit četire štivi, otpret drvene bokaporti, bimi, pa va štivah spongi očistit i zaštitit da ih boksit ne začepi, pa onda kad se karag ukrca sve to napravit ponovo obrnutin redon; derići spustit va škafi, vratit bimi i bokaporti osigurat, prekrit sa tri cerade, dobro podbit soljer sa drvenemin klinin, pa onda sve to prekrit sa mrežun. Veli je to posal, ali oni su ga odbavili bez problema.

Nakrcani do bali, partili su z Patrasa za Emden. Vrime je bilo odlično, dobro su vozili i pomalo upoznivali brod i delali inventuru. Od novitadi tu je bil jedino radar, koga su neki po prvi put videli i sprovali. Kad su videli da dobro dela, barba Jakov je naredil da ga valje fermaju: - Tu stvar treba dobro pazit i šparat! To se smi samo va gustoj magle va mot stavit! - naredil je.

Mediteran su prošli po kalmoj bonace. Divota! Prošli su i Gibraltar, a kad su otprli puntu St. Vincent vrime se počelo mrštit. Sve se neč zaškurelo, a onda i zapuhalo. More je počelo vret i prelevat proveni kaštel. Kad su otprli Finistere i entrali va Biskaj, more je de fešta podivelo! Ni se znalo s ke bandi tuče i preleva. Liberty je brižan fikal, valjal se, propela se vrtela va prazno, skakali điri, tako da je makina stalno bila atento, a dežurni makiništa se ni odvajal od farfali.

Barba Jakov je sav bil va brige. Morilo ga je su lamarini dobro zavareni, će bokaporti zdurat... More ko da je podivelo, špricalo je čak i fineštrini i vrata punta! Vetar je fijukal i stalno menjal smjer, a vidljivost je bila slaba. Bolje reć nikakova.

Fortunal je bil takov da nisu mogli doć do makineti od timuna, a nju je trebalo sake dve uri obać, i podmazat. Mogli su se samo nadat da će valjda zdurat.

Već su i ljudi bili pomalo zabrinuti, iako su to sve redon bili iskusni maritimi. Neki su beštimali, neki se molili, neki govorili kako ih brod nakon ovoga više nikad neće videt, samo ako se srićno kraja ćapaju...

Kako je fortunal brzo došal, tako je brzo i prošal. Vetar se smiril, ali ostalo je dosta mrtvoga mora. Makina je pomalo vrtela, a oni su se još valjali banda banda i vozili naprvo. Barba Jakov je obukal ceradu, stavil škornji i obišal kuvertu i pregledal štivi. Bil je zadovoljan kad se vratil pa je pozval kapa i čifa va kabinu pa iako je valjalo, zinel bocu viskija, nazdravil, i rekal:

- Dobro smo prošli, dobar je ovo brod. Sad smo ga i krstili! Baš san zadovoljan... -

I kapo je bil zadovoljan. Makina je dobro zdurala, pa je i on rekal: 

- Ne more brod koga su Merikani storili bit slab! Ne reču naši zabadava da kad je neč dobro, da je dobro aš je Merikansko!

Drugi nisu pili viski ni nazdravljali, ali su svejedno bili veseli. Oni ki su se molili i beštimali, više nisu molili, ni beštimali, a oni ki su se grozili kako će se va prven portu skrcat, sad su sve pozabili. Čin je kogo skuhal dobar obed, i lonac s kostin od juhi i teplen kruhon donesal na štivu broj tri, svi su bili veseli i sritni. Sad se govorilo samo o tomu kako svi jedva čekaju da va Emdenu pojidu pivske kobasice, popiju dobru biru, i milo gledaju va Švabice.

Fortunala kako da nikad ni bilo... i tako opet do idućega fortunala, pa onda bonace, i idućega porta...  

...