Full a head

BN 210
| 1.3.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Kako je fortunal brzo došal, tako je brzo i prošal. Vetar se smiril, ali ostalo je dosta mrtvoga mora. Makina je pomalo vrtela, a oni su se još valjali banda banda i vozili naprvo

Liberty je bila klasa američkih brodi ki su se delali za vrime Drugega rata. Ov je bil storen hiljadu devetsto četrdeset i četrte, jedan od dve hiljade sedansto deset, koliko su ih Amerikani storili va pet let koliko je rat dural. Bilo je to pravo čudo od broda, s varenimi lamarini, nigde ni bilo niti jedne jedine brokvi, niš drvenoga osin coka va kužine za meso rezat i suhi bakalar tuć. Kad je finil rat ovi su se brodi prodavali, a kupile su ga i naše firme. Ovoga jednoga prijeli su va Venecije. Imeli su vrimena samo toliko da prepituraju čiminjeru, zbrišu staro i napišu novo ime na prove i krme, i novu luku pripadnosti.

...