Firma od imena

BN 227
| 31.7.2020 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Brodi su bili stari, nikakovi, a posla puno. Ukrcivalo se i skrcivalo z brodskemin derićin na paru, aš su to bili parni brodi

Nekad se ni bilo samo tako ukrcat na brod. Rabile su jake vezi, a moral si bit i na političkoj linije ča će reć "svjestan”, pogotovo ako si se otel imbarkat na brod ki je navigal po svitu. Na brod ki je navigal po našen delu mora i po našemin portin, tu se i dalo nać posla za stručnog pomorca ki ni bil baš previše "podoban”.

Tako su onda bile dve kumpanije, jedna ka je imela brodi za po svitu i druga ka je imela brodi za po domaćen delu mora. Kako je onda sve bilo državno, ale se govorilo "narodno”, brodi ki su navigali po svitu imeli su plavo-belu ciminjeru, a oni ki su navigali po Jadranu, črno-belu ciminjeru, a i jedni i drugi imeli su crvenu zvezdu petokraku va sredine, i sve je spadalo pod ministarstvo pomorstva. Ma za ukrcat se i na jednu i na drugu kumpaniju ... (više u tiskanom i CD izdanju)