Festival “Lošinjskim jedrima oko svijeta”

BN 206
| 30.10.2018 | Piše:
Vedran Kabalin
| Foto:
Sandro Tariba


Tijekom festivala „Lošinjskim jedrima oko svijeta“ Lošinj se kroz razna sportska, kulturna, zabavna i edukativna događanja ponovno vratio u vrijeme zlatnog doba svojih jedrenjaka

Devetnaesto stoljeće bilo je doba kad su se na otoku Lošinju stvarale generacije vrhunskih kapetana i hrabrih pomoraca. Proizlazilo je to iz činjenice da je tada na prostoru lošinjske vale, odnosno uvale Augusta djelovalo čak šest škverova. Gradili su se trgovački brodovi, jahte, ali i male jurilice poznate kao lošinjske regatne pasare. To su u ono vrijeme bile jedine barke na Jadranu koje su građene isključivo za sportska natjecanja, i skrivale su se pod ceradama do samog starta regate. Tada su na more u uvali Augusta izlazile posade, uglavnom obitelji iz ranije spomenutih škverova, i dokazivale svoju graditeljsku nadmoć, ali i svoje jedriličarske i mornarske vještine.

Dio te atmosfere pokušali su sada prenijeti u dvadeset i prvo stoljeće kroz ovogodišnji festival «Lošinjskim jedrima oko svijeta». Tijekom festivala Lošinj se kroz razna sportska, kulturna, zabavna i edukativna događanja ponovno vratio u vrijeme zlatnog doba svojih jedrenjaka.

... (više u tiskanom i CD izdanju)