FAIRSEA, inovativni pristup održivom ribarstvu u Jadranskom moru

| 26.11.2019


Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana.

FAIRSEA projekt je usmjeren na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskome moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim obalnim zajednicama. Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskome moru, temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.

Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te daje naglasak na interdisciplinarnosti. Platforma će objedinjavati biološko-ekološke procese i fizikalno-kemijske procese, kao i primarnu proizvodnju, dinamiku resursa uključujući njihovu interakciju, te bio-ekonomske aspekte ribarstva.

Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, nastalih suradnjom zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Ovim projektom će biti omogućeno dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana. Ukratko to će značiti da bi sa ovim projektom dobili odgovore na pitanje što imamo u našem moru i kako se odgovorno ponašati, odnosno kako odgovorno gospodariti blagom kojeg imamo.  

...