ETO - Electro Technical Officers

BN 189
| 30.5.2017 | Piše:
Ivica Babić
| Foto:
Adria Libar


Prema zadnjim izmjenama STCW konvencije održane u Manili 2010. godine dane su jasne smjernice i propisi vezani za osobe koje obavljaju dužnost časnika elektrotehnike (Electro Technical Officers) kojima je propisano da oni moraju ishoditi Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) do 31. prosinca 2016. godine

Svjetske kompanije koje prate razvoj svojih zaposlenika u prvim su kvartalima nakon primjene nove STCW konvencije u potpunosti subvencionirale trošak tečaja i polaganja ispita, što je bilo izuzetno pohvalno. Nastavno na broj pomoraca kojima je bila potrebna ova svjedodžba, kvote su se brzo potrošile, tako da je nakon toga većina polaznika bila primorana sama financirati troškove edukacije. Prema popisu ovlaštenih učilišta za provođenje posebnog programa izobrazbe za časnika elektrotehnike u Republici Hrvatskoj mali broj ih se mogao pohvaliti da su u potpunosti izašli ususret pomorcima kao Pučko otvoreno učilište Libar sa svojim poslovnicama u Rijeci, Šibeniku, Splitu, Zagrebu i Zadru.

Izobrazba u tim centrima izvodi se modularno tako da je značajno olakšano odslušati predmete iz kolegija utvrđenih programom osposobljavanja izobrazbe za elektrotehničare sukladno programu iz dijela A-III/6 STCW Pravilnika: Brodska elektroenergetika – 80 sati, Brodska automatika – 60 sati, Brodsko strojarstvo – 50 sati. Elektrotehničar/elektroničar koji u tijeku svog redovnog školovanja nije odslušao i položio ove sadržaje obavezan je pohađati dodatni program izobrazbe u trajanju od 190 sati.

Navedena modularna izvedba prilagođena je pomorcima koji rade u Offshore industriji (na platformama) i na brodovima s kraćom rotacijom smjenskog rada, a takvih je najveći broj. Oni jednostavno ne mogu prisustvovati tečaju od 190 sati u jednoj cjelini, a novim propisima dovedeni su u iznimno nezahvalnu poziciju u kojoj su morali odlučiti hoće li pauzirati s ukrcajem i educirati se za stjecanje ETO svjedodžbe ili će izgubiti posao i mogućnost ukrcaja do ispunjenja uvjeta.

Pomorci koji su završili srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine također moraju dodatno pohađati posebni program izobrazbe za časnika elektrotehnike. Dodatni izazov za pomorce sa svjedodžbom trogodišnje srednje škole predstavljalo je to što su morali upisati i polagati razlikovne ispite te završiti 4. godinu i obraniti završni rad kako bi mogli pristupiti ETO programu i ispuniti sve uvjete za polaganje ispita u kapetaniji. Izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) u Republici Hrvatskoj regulirano je člankom 25. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13 i 45/14).

 

Uvjeti za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike su najmanje 18 godina života, završeno srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera.

  • (D2) Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
  • (D12) Svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara
  • (D17) Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
  • D19) Svjedodžba o osposobljenosti za medicinsku prvu pomoć.
  • (D47A) Potvrdnica o osposobljenosti za rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
  • (D48) Potvrdnica o osposobljenosti za sprečavanje onečišćenja okoliša

Osim ovih breveta polaznik mora imati najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti, i položen ispit za časnika elektrotehnike.

Svjedodžba o osposobljenosti za časnika elektrotehnike izdaje se na period od 5 godina i obnavlja se ostvarenom plovidbenom službom od najmanje 12 mjeseci tijekom razdoblja od 5 godina u svojstvu časnika elektrotehnike, i valjanom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti.

U POU Libar moguće je pohađati i daljnju edukaciju za ETO (Electro Technical Officers) ovisno o području rada: High voltage, DP Maintenance, Bosiet course, Huet course.

...