Energija pod nadzorom uz Venus GX

BN 212
| 29.4.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Argonauta


Svi brodski ploteri, naravno pod uvjetom da su kompatibilni s NMEA 2000 protokolom i da su povezani u mrežu, mogu se umrežiti s Victronovom brodskom vezom.

Da bi dobio potpuni nadzor nad stanjem brodske električne mreže, odnosno Victronovih uređaja, Victron Energy je razvio poseban nadzorni blok Venus GX. Ugradnjom Venus GX u mrežu omogućeno je da imate nadzor nad komponentama, potrošačima, punjačima, pretvaračima, generatorima, vanjskim napajanjem, i da imate mogućnost upravljanja svim tim komponentama. Aplikacija koja je puštena korisnicima na korištenje, osigurala je da se sve to radi putem mobilnoga telefona, putem Victron Remote Management (VRM) sustava.

... (više u tiskanom i CD izdanju)