Elektronička kartografija: Raster ili vektor?

BN 209
| 7.1.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Odabir između rasterske i vektorske karte, gdje obje karte imaju svojih prednosti, ali i nedostataka je stvar osobnog izbora i stava. Gledano sa strane točnosti i preciznosti, obje karte su podjednako pouzdane za elektroničku uporabu

Kako sve više nautičara paralelno sa GPS ploterima koristi i razne aplikacije sa elektroničkim kartama preko tableta i pametnih telefona tako je potrebno malo spomenuti neke posebnosti elektroničkih karata odnosno onu osnovnu podjelu. Generalna podjela kod elektroničkih karata se svodi na karte rađene kao rasterske, te vektorske, a što za sobom povlači i softver i programe za njihovo korištenje. Jeste li pobornik rasterske karte koja je više nalik na papirnatu kartu, ili pak vektorske puno više informativne karte sa dodatnim ikonama star je osobnog izbora, ali i nekih posebnosti koju svaki od ovih tipova karata nudi.

 

Skeniranjem papirnate karte nastaje rasterska. Neki programi dozvoljavaju izradu vlastitih rasterskih karata, pa čak i preklapanje s vektorskim

 

... (više u tiskanom i CD izdanju)