Ekološke norme

BN 181
| 3.10.2016 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Božo Ivanić


Prve ekološke norme Euro 1 stupile su na snagu 1993. godine, i u sljedeće 23 godine postignut je silan napredak. Proizvođači motora bili su prisiljeni uložiti silan novac u istraživanje i poboljšavanje efikasnosti svojih motora i u raznorazne sustave što je na kraju rezultiralo dramatičnim smanjenjem zagađenja izazvanoga ispušnim plinovima Stanje sa Zemljom baš više i nije tako dobro. Klima se mijenja, u to više nitko ne sumnja, i sada je samo pitanje pripadate li taboru koji govori da je sve skrivio čovjek ili pak onom drugom koji tvrdi kako je to neminovno, i da se to već mnogo puta događalo tijekom povijesti. Osobno mislim da je istina negdje u sredini. Neosporno je da se neprekidno grijemo od zadnjega ledenoga doba naovamo. Moramo ipak biti svjesni da su se ljudi pred desetak tisuća godina šetali sadašnjim dnom Jadrana i sakupljali bobice na plodnim ravnicama između Dugoga otoka i Riminija, jer more je tada bilo tek negdje oko Jabučke kotline! Njihova brda naši su otoci koje je okružilo more otopljenih pleiostocenskih ledenjaka od kojih je jedan tada još uvijek dubio Limski kanal. A sasvim je sigurno da onih par logorskih vatri suvremenih ljudi nije moglo proizvesti toliko ugljičnoga dioksida, a bogme i topline da otopi sav taj led. Ipak, nas danas ima mnogo više, a i jedan prosječni čovjek Zapadnoga svijeta u godinu dana potroši više energije no što je sva svjetska populacija s kraja zadnjega ledenoga doba potrošila tijekom jednoga naraštaja! Naime službeni podaci govore da sada godišnje u atmosferu izbacimo neš ... (više u tiskanom i CD izdanju)