Easy solar sve u jednom kućištu

BN 204
| 22.8.2018 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Fotonaponski sustav je postao dio nezaobilazne opreme na većini brodova i brodica, i uvijek se gradio od pojedinačnih više ili manje usklađenih komponenti. U ovom broju vam predstavljamo Victronov uređaj Easy solar, u kojem je objedinjeno više komponenti, što uvelike olakšava ugradnju i otklanja dvojbe o tome dali su sve odabrane komponente vašeg sustava optimalno usklađene

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u dosadašnjim nastavcima smo prošli kroz sve uobičajene uređaje istosmjerne i izmjenične brodske instalacije. Objasnili smo i principe promišljanja zaštite od štetnog i opasnog djelovanja struje u izmjeničnim instalacijama. Počeli smo to od broja 188. I sada se gotovo samo nameće pitanje, može li se broj uređaja, kutija, spajanja, možda smanjiti. Najbolje bi bilo ako bi se sve moglo staviti u jednu kutiju, a da su na njoj tek samo razni priključci. I da ta kutija bude što manja i da po mogućnosti ne zahtjeva neko posebno hlađenje. Slika 1. prikazuje jedan tipičan fotonaponski sustav za brod i u crtkanom žutom okviru prikazan je jedan takav pokušaj integracije bidirekcijskog pretvarača i MPPT regulatora punjenja u jedno kućište.

 

Slika 1. Primjer graničnih napona punjenja olovne GEL baterije u zavisnosti od temperature baterije

 

U kućištu su smješte ... (više u tiskanom i CD izdanju)