E kako je nekad bilo...

BN 220
| 15.12.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Kapo je govoril da troši puno pari, i da karbun treba šparat pa da po danu ne trba eletrike aš da se dobro vidi

Na novi brod, novogradnju ukrciva se samo najbolje. Brod kad je nov onda je i najmoderneji, ima tu razneh novitadi, noveh uređaji, ki su prvi put na brod ugrađeni. Kod postavljanja kobilice broda, kunpanija va škver pošalje inspektore, bivše iskusne pomorce, makiništu i kapitana. Kako se škaf na navozu pomalo diže, ugrađiva se tubaturu, električni kabeli, osovine, propela, timun, razne pumpi, kompresori, evaporatori, generatori, kaldaji, na stotine valvol, motori, derići, dizalice, molineli, bokaporti, sohe, kabine, čiminjera, i sva čuda elektrike i elektronike, na puntu i va makine.

(više u tiskanom i CD izdanju)