Dubašljanski kolejani

BN 161
| 6.2.2015 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Ivica Brusić


Otok Krk po mnogim je svojim obilježjima prava škrinja zavjetna u kojoj se čuvaju mnoga blaga; od Bašćanske ploče i prekrasnih linija pasare, preko arhaičnoga jezika, do običaja koji svoje korijene vuku od iskona. Jedan od njih je i običaj koledvanja po Dubašnici Velikim pirom koji se treće nedjelje siječnja održao u Dubašnici, zaključeno je veliko slavlje narodnoga običaja koledvanja. Valja sada pojasniti, običaji koledvanja, koledanja ili fijole kako se zovu ponegdje u Istri, prakticiraju se u mnogim krajevima Hrvatske još i danas, no sada uglavnom kao dio folklora. Koledve su dobile ime po prvome danu svakog mjeseca rimskoga kalendara koji je nosio ime kalendae. Po tome Slaveni sam dan Nove godine nazivaju kolęnda (kolenda), a i kalendar od toga dobiva svoje ime. Zato slavenske koledve uglavnom i jesu na godišnjoj osnovi i neraskidivo vezane uz po ... (više u tiskanom i CD izdanju)