Razdoblje između dva svjetska rata

Drugi svjetski rat na moru

BN 91
| str. 100-103 | 23.4.2013 | Piše:
dr. sc. Krste Juras, dipl. ing.


Prvi njemački brodovi izgrađeni u skladu s odredbama Versajskog ugovora bili su laka krstarica Emden i 7 razarača, koji su porinuti u more u razdoblju od 1925. do 1928. No, krajem 1928. na čelo njemačke ratne mornarice dolazi admiral Erich Raeder, koji se izrazito zalaže za obnovu njemačke pomorske sile.

Nakon proglašenja Socijalističke republike u Berlinu 9. studenog 1918. njemačka privremena socijaldemokratska vlada potpisala je dva dana kasnije primirje odnosno kapitulaciju njemačke vojne sile pred maršalom Focheom u znamenitom vagonu u Compiegneskoj šumi (u istom je vagonu pred Hitlerom kapitulirala Petaineova Francuska 22. lipnja 1940).
Prema odredbama akta od 11. studenog 1918. Njemačka je predala snagama Antante 11 bojnih brodova, 6 bojnih krstaša, 8 krstarica, 50 razarača i sve podmornice sposobne za plovidbu njih 114. Većinu te flote Britanci su odlučili uskladištiti u svojoj ... (više u tiskanom i CD izdanju)