Doktor

BN 229
| 28.9.2020 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Pet ih je položilo ispit za pomorskoga strojara, nakon čega su upisali i finili strojarstvo, i na kraju penziju dočekali na kraju

Pomorsku, mašinski smjer počeli su hiljadu devetsto pedeset i četrte, a finili pedeset i osme. Va generacije ih je bilo dvajset i devet; pet z Bakra, četiri Rabljana, tri Škrljevčana, jedan s Krasice, dva Hreljana, dva Kostrenjana, dva Trsaćana, dva Vežičana, tri z Rike, jedan z Kraljevice, jedan z Šmrike, jedan z Virovitice, jedan z Zagreba, jedan z Mrkoplja i jedan z Beograda. Od njih dvajset i devet, dvanajst je finilo Višu pomorsku, postali su upravitelji stroja i na moru dočekali penziju. Va svojen radnon viku promenili su brodi i brodi; od oneh na karbun pa sve do najmodernejeh kont ... (više u tiskanom i CD izdanju)