Dogodilo se u Riju

BN 256
| 30.12.2022 | Piše:
Damir Herceg
| Foto:
Pexels


Provirio sam iz kabine te ugledao čovjeka s fantomkom na glavi i ogromnim revolverom u ruci! Pljačkaši su se popeli na brod s ciljem da isprazne šest kontejnera punih hard diskova i skupih parfema!

Na sidrištu ispred Rio de Janeira, pod okriljem mraka malo iza ponoći na brod se popela grupa od dvadesetak pljačkaša s namjerom da otuđe veću količinu hard diskova za računala i skupih parfema koji su se nalazili u šest 40-stopnih kontejnera. U svaki takav kontejner može stati 26 tona tereta. Probudila me buka, glasan razgovor na portugalskom jeziku. Oprezno sam provirio iz kabine u slabo osvijetljen hodnik te ugledao čovjeka s fantomkom na glavi i ogromnim revolverom u ruci, velikim kao top. Srećom, taj opasan tip nije me primijetio. Brzo sam se povukao natrag u kabinu i zaključao vrata. Potiho sam putem internog telefona redom nazvao druge članove posade da im kažem što se događa, te da nikome ne otvaraju vrata. Napadači su ... (više u tiskanom i CD izdanju)