Dodatak na plaću

BN 181
| 3.10.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Nigdi oko polna agent je z aerodroma dopeljal pet novih, umorneh od dugoga puta

Red za smjenu je došal za njih nekoliko ki su na brodu bili četrnajst meseci. Napokon je došal red da i oni gredu doma. Va Dar el Salaamu su skrcivali generalni karag z Kine, i već su znali da će poć va Beirut krcat kukuruz za Kinu i onda nazad za Tanzaniju. Dar el Salaam je dugo, ali Kina je još i dalje pa iako su vezi slabe i nepouzdane, trošak velik, a put dug, smena se je jednostavno morala napravit tamo. Agent je donesal telex da jutra oko polna dolaze drugi kuverte, treći makine, jedan timuner, mazač i čistač, i da istu večer ovi keh menjaju putuju doma. Teško je razumet uzbuđenje i sreću ljudi ki gredu doma nakon četrnajst meseci... jednako teško kod i zavist oneh ki ostaju.Bila je to uobičajena šema po koj se smjeni delaju. Nigdi oko polna agent je z aerodroma dopeljal pet novih, umorneh od dugoga puta. Se tako umorni prvo nego su se smestili va svoje kabine, trećemu ofičjalu koverti dali su matrikulu i nalog ukrcaja, nakon čega su partili svaki na svoju stranu. Svi osin novoga terca makine. On je bil vidno stareji od drugeh, i djeloval je nekako zbunjeno. Ni znal komu se treba javit, pa mu je sekondo rekal: - Javite se kapu. Sigurno je va kabine. -

Nekako je došal do kabini kapa, pokucal pozdravil i rekal: - Javljam se na dužnost druže kapo! -

- Ko prvo, ja nisan drug kapo, nego šjor kapo, a more i samo kapo, a Vi ste? -

- Ja sam treći časnik stroja Jovo Gaćeša! -

- Ste već kad bili na brodu? - oprezno je pital kapo.

- Ne nisam! Ali nema problema, brzo ću se ja snaći! - odgovori Jovo, novi treći makine.

- Dajte mi da malo vidin vašu matrikulu. - rekal je kapo.

- Mislite na pomorsku knjižicu? Evo je, drugog dokumenta nemam. -

Gleda kapo, gleda i čudi se. Matrikula je bila izdana pred desetak dan, a u njoj upisani samo osobni podatki, bez potvrde i bez breveta pa upita: - A ča ste Vi po struci? -

- Ja sam inžinjer zaštite na radu i organizacije rada, a inače sam i strojarski tehničar. Dosad sam radio u jednoj građevinskoj firmi. -

A kapo je malo počel mislet bi se smel ili bi se jadil, pa mu onda rekal:

- Idite tu na dno kanižele do svoga kolege koga menjate pa će vas on uputit ča trebate delat. - a kad se šušur smiril, partil je do barbi da mu se potuži koga su mu poslali.

- Ča se čudiš?! Nimaju koga poslat! - reče barba - Pa i mene su na zadnjen brodu poslali jednoga takovoga za trećega ofičjala. Zvali smo ga galofag ofičjal aš je nautiku finil va tri meseca. -

- A za ča ga ukrcat?! Breveta nijednega nima... - zabrinuto upita kapo.

- Moramo neč zmislet. Ali gledaj na to z vedrije strane. Sad će tebe valjda dat dodatak na plaću, aš ćeš morat i njegovu gvardiju pokrivat. - pomalo zafrkavajuć je rekal barba.

Brzo za ten kod i saku večer mazač od gvardiji kapu je donesal dnevnik stroja i kafe, pa onako ko slučajno pital: - Šjor kapo, od kad nan se ženske po makine šeću? -

- Ženske po makine?! Kakove ženske? Ča je tebe, ča sanješ!? -

- A dojdite videt... - odgovori mazač i parti nazad va makinu a odmah za njih i kapo. Čin je došal na grdelaj imel je ča i videt. Novi terco Jovo upravo se je prtil na tank nafti. Bilo bi to dobro da na sebe ni imel flajdu (kutu) pod kun je imel samo kratke gaći, golih nog z nekakovimi šlapicami na nogah. Odzada je stvarno zgledal kako prava ženska!

- Zmesta mi ga pošalji va kabinu! - naredil je kapo mazaču ki je stal do njega.

Nakon kratkoga vrimena Jovo je stajal pred kapon. Ov ga je samo strogo pogledal i počel: - Kako ste to obučeni?! Smjesta da ste tu flajdu svukli! Niste va butige za bankon! Ovo je makina, ne butiga! Radi vas ću va pržunu finit! Neka van se ta flajda omota oko kakovoga elektromotora ili osovine, zmlet će vas kod komad mesa... -

Jovo se je samo na peti obrnul, a kapo je sebi va bradu još promumljal: - Pa još je i inžinjer zaštite na radu... e nećeš ti inžinjera...-

Posle toga Jovo je bil uredan i poslušan, dobar delavac pa ga je na kraju kapo i zavolel. Doduše nikad ni postal maritimo, i ni se dugo zadržal na brodu, ma kad je šal ća kapu je bilo čak i krivo. Za istinu reć ni sad se ne zna da l' zato ča mu je prirasal srcu ili zato ča je na račun njega dobival prilični dodatak na plaću...

...