Dodatak na plaću

BN 181
| 3.10.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Nigdi oko polna agent je z aerodroma dopeljal pet novih, umorneh od dugoga puta

Red za smjenu je došal za njih nekoliko ki su na brodu bili četrnajst meseci. Napokon je došal red da i oni gredu doma. Va Dar el Salaamu su skrcivali generalni karag z Kine, i već su znali da će poć va Beirut krcat kukuruz za Kinu i onda nazad za Tanzaniju. Dar el Salaam je dugo, ali Kina je još i dalje pa iako su vezi slabe i nepouzdane, trošak velik, a put dug, smena se je jednostavno morala napravit tamo. Agent je donesal telex da jutra oko polna dolaze drugi kuverte, treći makine, jedan timuner, mazač i čistač, i da istu večer ovi keh menjaju putuju doma. Teško je razumet uzbuđenje i sreću ljudi ki gredu doma nakon četrnajst meseci... jednako teško kod i zavist oneh ki ostaju.

...