Dobili smo novi, izmijenjeni i dopunjeni Pomorski zakonik

| 13.2.2019


Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 8. veljače izglasao Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika. To bi trebao biti dio cjelokupne reforme pomorskog zakonodavstva s ciljem digitalizacije svih usluga u pomorstvu kroz sljedeće tri godine. Time bi, nadaju se u Ministarstvu, trebalo doći do smanjenja administrativnih opterećenja, dovršetka socijalne reforme za pomorce te povećanja konkurentnost hrvatskih luka i industrije

Novi, točnije izmijenjeni Pomorski zakonik trebao bi donijeti jačanje konkurentnosti hrvatskog brodarstva i nautičkog sektora, osnaženje položaja hrvatskog pomorca i njegove konkurentnosti, smanjenje administrativnih barijera i otvaranje puta ka potpunoj digitalizaciji u hrvatskom pomorskom sektoru, zatim jačanje atraktivnosti hrvatske zastave i usklađenje nacionalnog pomorskog zakonodavstva s novim EU rješenjima.

Na stranicama Ministarstva navedene su neke od najznačajnijih novosti koje donose izmjene i dopune Pomorskog zakonika.

  • Uspostava jedinstvenog upisnika brodova u elektroničkom obliku - upisnik će biti digitaliziran i centraliziran, uz objedinjavanje podataka svih vrsta plovila iz postojećih upisnika u novom e-upisniku.
  • Dovršetak socijalne reforme za pomorce - u odredbama o oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak temeljem boravka na brodu u međunarodnoj plovidbi dodaju se nove situacije koje se ubrajaju u 183 dana potrebna za porezno oslobođenje pomoraca (npr. bolesti, otmice, napuštanja od strane brodara i sl.).
  • Poticanje održavanja izobrazbe u hrvatskim pomorskim učilištima - umjesto dosadašnjih olakšica koje su se odnosile samo na edukaciju u inozemstvu, čime se potiče i stvaranje naših centara izvrsnosti u pomorstvu.
  • Zakonom se osnažuju i rješenja vezana za sprječavanje onečišćenja s pomorskih objekata, kao i reakcije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora.
  • Proširuje se postojeći režim poreza po tonaži brodovana način da se omogućava njegova primjena i na jahte. Porez po tonaži predstavlja dozvoljenu državnu potporu, budući da su svi koji se svojevoljno uključe u ovaj sustav, oslobođeni od plaćanja poreza na dobit ostvarenu uključenim plovilima umjesto čega plaćaju porez koji se obračunava prema tonaži plovila. Svrha ove mjere je posredno i privlačenje većeg broja jahti na dulji boravak u Hrvatskoj (zimovanje), uz korištenje stalnog veza u hrvatskim marinama, potrošnju, popunjavanje posadom i održavanje u Hrvatskoj.
  • Definira se i, dosad neimenovani,ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o nautičkom vezu kako bi Hrvatska spremno dočekala strane jahte koje svake godine plove našim morem, a koje će od sada imati i još više razloga zadržati se u Hrvatskoj.

Zbog širine područja pokrivenog ovim izmjenama i dopunama, u izradi Zakona sudjelovala je radna skupina koja je, osim predstavnika Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, uključivala i predstavnike brodara, pomoraca, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, znanstvene i stručne javnosti. Valja istaknuti i to da se pri izradi izmjena Zakona razgovaralo sa socijalnim partnerima, koji su, prema tvrdnjama Ministarstva pozdravili predložena zakonska rješenja.

...