Djelovanje prividnog vjetra

BN 36
| 23.4.2013


Da se prividni vjetar smanjuje kada pravi puše prema krmi, često možemo vidjeti kada motorni brod plovi niz vjetar. Ako plovi istom brzinom i smjerom kao i pravi vjetar, ispušni dim će obavijati brod kao oblak i putovati zajedno, jer će u tom slučaju brzina prividnog vjetra biti nula. Zato često neiskusni jedriličari kada jedre niz vjetar misle da je vjetar oslabio. ... (više u tiskanom i CD izdanju)