Devizne dnevnice

BN 194
| 26.10.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Barba i posada mogli su doć na brod tek kad su si dokumenti bili predani i u redu, i kad soldi sedu na račun vlasnika, a znali su da to more potrajat

Ugovor je potpisan, brod kupljen, a primopredaja ugovorena va idućen portu, odmah nakon iskrcaja tereta. Brod je tad bil na putu z Indonezije z kargon kopre va vrećah za Bremen va Njemačkoj. Va standardnen ugovoru je stalo da će se nakon prolaza Sueza, va Port Saidu ukrcat jedan predstavnik kupca i bit na brodu sve do primopredaji. Ta predstavnik bil je budući član posadi, i to prvi časnik stroja, iskusni i vredni Anton. Njegov je zadatak bil da se upozna z makinub, da pazi da se ča ne ukrade z broda i da napravi listu eventualneh nedostaci. Ali najglavaneje bilo je da upozna brod i pogon, kako bi čin promene banderu mogli partit bez problema.

Brodi se delaju po narudžbe va maleh serijah, po želje armatora. Eventualno se naprave dva-tri. Jedini izuzetak je ako ih dela država za specijalne potrebe, kako je bilo kad je Amerika za Drugoga rata izgradila oko dve tisuće, na dlaku jednakeh brodi, poznatih kod Liberty. Pa iako jednaki, i med njimi je bilo različitosti, ne po konstrukcije, ma po narave... Ne reče se badave da su brodi kod i ljudi!

Barba i ostatak ekipi došli su avionom va Bremen i smestili se va hotel, računajuć da će primopredaja bit kako jutra, no iskrcaj se produžil pa se produžila i primopredaja, a po ugovoru trebalo je poć i va dok da se trup pregleda na suhen i da se vidi ima li kakoveh oštećenja. Barba i posada mogli su doć na brod tek kad su si dokumenti bili predani i u redu, i kad soldi sedu na račun vlasnika, a znali su da to more potrajat. Do primopredaji trebali su bit va hotelu. Ni njin baš bilo neč previše krivo. Dnevnice su in bile šezdeset marak po danu, hotel plaćen... kamo bolje! Da su ukrcani imeli bi devizni dodatak od sedandeset centi, koliko imaju pripravnici, pa do dolar i pol na dan, koliko imaju barba i kapo. Oni nisu delali niš i imeli su obilatu deviznu dnevnicu, a Anton, ki je bil na brodu pun brigi, i skakal od najdolinjega pajola do pomola na jarbolu da mu slučajno ča ne promakne, imel je pomorački devizni dodatak od dolar i četrdeset centi na dan, kako je stalo po pravilniku.

Va hotelu su zajedno s njimi bili i dva inspektora od firme, ki su isto imeli dnevnice od 60 marak ke su po pravilniku morale bit iste za svih. Doduše oni su bili nervozni, ili su se baren pravili da su nervozni zato ča se primopredaja toliko oteže, a prigovorit posadi nisu mogli niš, aš oni nisu bili krivi. I konačno je došlo vrime primopredaje. Posada se ukrcala i već istu večer su partili.

- Koliko ste dan bili na brodu bili do danas? - pital je električar Antona.

- Petnajst dan. - odgovori Anton – Ni to loše! Petnajst dnevnic... - na to će struja.

- Ma ke dnevnice! Ja san bil ukrcan i imel san devizni dodatak, dolar i četrdeset centi. - odgovori Anton.

- E nećeš ti pravice, jedini Anton ki je delal, i to tremendo, ni dobil dnevnice već mizerni devizni dodatak. Ma da mi je znat ki je to zmislel?! - jadil se je noštromo makine - Zač i mi kod i ovi na kraju ne bimo imeli devizne dnevnice, pa makar i manju dinarsku plaću?

- Devizne dnevnice moraju imet aš nimaju panatiku, nimaju, koga, kamarijera... - odgovoril mu je jedan od oneh pametnjakovićiki sve najbolje znaju.

- Nećeš ti panatiku od dva i pol dolara po glave na dan... Pa neka nan daju dnevnice i odbiju tu panatiku! Mi ćemo bit zadovoljni. - nastavi treći.

- Za ova tri dana ja san dobil deviz koliko ću na brodu dobit za tri meseca. - dodal je timuner Ivan.

- A koliko si potrošil od toga za obed i večeru? - pital ga je mazač Miro.

- Više nego ti! Celeh osan marak! Aš ti si, koliko san mogal videt potrošil samo dve i pol marki za porciju kartofela. Drugo i nisi jil! - odgovori mu Ivan. Ni bilo preveć diskusij. Zapravo svi su bili zadovoljni, i svi su dobro prošli.

Na novokupljenen brodu imeli su posla preko glave. Trebalo se naučit na novi brod. Ali dnevnice in z glavi nisu hodile van. Pa su svako malo, ko zaljubljeni kadeti užali stat i maštat kako bi lipo bilo kad bi baren dvaput na leto ovako po pet-šest dan primali novi brod, negdere va Sjevernoj Evrope, aš tamo su dnevnice najviše.


...