Detalji polica osiguranja

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Kao vlasnik plovila vjerojatno ste već dobro upoznati i već dosta znate o osiguranju vašeg plovila, no uvijek postoje oni fini detalji koje je dobro znati i na koje bi trebalo obratiti pozornost. Primjerice kod kupnje novog plovila trebalo bi znati je li vaše plovilo osigurano na stvarnu ugovorenu vrijednost ili na tržišnu vrijednost, kako biste znali koliki iznos ćete dobiti u slučaju nastanka štete. Također, jedna od stvari koja svakog vlasnika plovila zanima je i stalna dostupnost pomoći na moru, poput one koju možete dobiti kad osigurate vaš automobil. Jesu li pomoć na moru i pomoć na cesti jedna te ista stvar? Što je s plovilom dok je na suhom preko zime? Je li osigurano ako se nešto dogodi prilikom vađenja dizalicom iz mora? Što je s prikolicom kojom se prevozi plovilo? Što s dodatnom opremom na plovilu… To su samo neka od pitanja o kojima možda do sada niste puno razmišljali. Nastojali smo vam pomoću kratkih i jasnih primjera dočarati neka, ne baš tipična, a opet vrlo važna pokrića.

Dodatna oprema

Osim samog osiguranja plovila, trupa i motora velika je stavka dodatna oprema. Vrijednost svakog od tih predmeta može biti vrlo velika. Pomoćna brodica, splav za spašavanje, pomoćni izvanbrodski motor, prikolica za prijevoz plovila... to su samo neki od najčešćih komada "dodatne opreme” na svakom plovilu. Osim toga, tu je ponekad i vrlo vrijedna oprema za ribolov, ronilačka oprema i slično. Svaki od tih predmeta potrebno je navesti na jednu inventurnu listu prilikom traženja ponude za osiguranje plovila te također odrediti koja je vrijednost svakog pojedinog predmeta. Zasigurno je najbolje sve skupa istaknuti prilikom posjeta službenog procjenitelja, odnosno osiguravatelja u trenutku izvršenja izvida prije sklapanja police osiguranja. Vrlo rijetko, ili skoro nemoguće je pronaći mogućnost osiguranja tableta, pametnog telefona, osobnog računala, nakita i sličnoga, jer to ne spada u dodatnu opremu plovila, već se radi o osobnim stvarima vlasnika, odnosno putnika.

Suhi vez i dizalica

Provjerite je li vaše plovilo osigurano i tijekom boravka na suhom, u doku ili brodogradilištu. Je li osigurano i prilikom boravka na suhom vezu u nekom registriranom odlagalištu plovila (depo, suha marina)? Veliki broj vlasnika odlučuje za zimovanje svojih morskih ljubimaca na suhom i iz toga je razloga izuzetno važno potvrditi da je plovilo osigurano i kad boravi na suhom vezu. Jasno je kako čuvanje plovila na nekom „divljem" odlagalištu ili negdje u nečijem privatnom prostoru ne može biti osigurano, ali ako se radi o zimovalištu u kojem se o vašem plovilu brinu profesionalci, tada postoji mogućnost osiguranja plovila i nadoknade štete koja se može javiti u takvim situacijama.

Osiguranje može platiti i za štete nastale prilikom vađenja plovila iz mora te vraćanja u more, sve dok se to radi s adekvatnom dizalicom. Provjerite još jednom može li se kod vašeg osiguravatelja ugovoriti takvo pokriće? Ili ga možda već imate uključenoga u policu, a da to niste niti znali!

 

Prijevoz plovila kopnom

Manja plovila, najčešće manji gliseri, vrlo često se prevoze vlastitim prikolicama te se spuštaju u more i vade van nakon sezone. Kako bi osiguravatelj uopće uzeo u obzir osigurati i prikolicu kao dodatnu opremu unutar police osiguranja, ali i plovilo koje se nalazi na prikolici za vrijeme cestovnog prijevoza, prikolica mora biti registrirana, servisirana i održavana, i mora biti adekvatna za plovilo koje se njome prevozi. Treba je navesti i procijeniti, odnosno odrediti njenu vrijednost prilikom ugovaranja police kako biste se zaštitili za slučaj nezgode.

Regata

Vlasnici jedrilica koji planiraju sudjelovati na raznim regata moraju voditi računa da nije dovoljno imati samo osiguranje od šteta prema trećim osobama koje im traže prilikom prijave na regatu. Potrebno je i dodatno kasko-osiguranje koje pokriva štete do kojih može doći na plovilu koje sudjeluje na regati, a da one pritom nisu nastale kao izravna posljedica sudara s drugim plovilom koje je krivo. Što ako vi s vašim plovilom nanesete štetu drugom brodu i dokaže se vaša krivica za prouzročenu štetu? OK, osiguranje od odgovornosti bi trebalo platiti štetu na drugom plovilu, ali što ćete sa štetom koja je zadesila vaše plovilo? Provjerite sa svojim osiguravateljem je li u polici osiguran i takozvani „rizik regata".

Onečišćenje mora

Jedna stavka o kojoj se zapravo jako malo vodi računa je onečišćenje mora. Prilikom plovidbe može se dogoditi da dođe do izljeva goriva u mora bez direktne namjere vlasnika plovila. U tom slučaju troškovi sprečavanja, smanjenja već nastale štete i čišćenja mogu biti izuzetno veliki, kao i kazne kojima je vlasnik plovila potencijalno izložen. Vrlo je važno posjedovati policu osiguranja koja pokriva i takve štete koje se možda direktno i ne tiču samog plovila, ali kod kojih je prouzročena velika šteta prema okolišu. Takva osiguranja obično pokriva polica osiguranja odgovornosti plovila i najčešće su već uključene u svaku policu, ali ne škodi još jednom provjeriti.

Pomoć na cesti = pomoć na moru

Skoro svaki automobil unutar police osiguranja ima uključenu i takozvanu pomoć na cesti, asistenciju koja pokriva određene troškove u slučaja kvara i potrebe pomoći na cesti. Takva asistencija za plovila u smislu pomoći na moru zapravo je vrlo rijetka u sklopu police osiguranja, međutim postoje dvije različite situacije. Kad imamo štetu na plovilu, npr. zbog nasukanja ili slično, tada troškove odsukavanja plovila, tegljenja i sličnog snosi osiguravatelj jer to spada u zavisne troškove nastupa osiguranog slučaja (štete). Naravno, i ti su troškovi do neke mjere ograničeni uvjetima osiguranja.

Druga je situacija kad se radi o plovilu koje je ostalo bez goriva. Tada zapravo nemamo štetu, a pomoć je ipak potrebna. Provjerite s vašim osiguravateljem ima li polica koju ste sklopili uključenu takvu asistenciju?

Svaki profesionalni osiguravatelj, broker/agent koji se bavi osiguranjem plovila vrlo rado će s vama prodiskutirati što sve polica koju imate pokriva, a što ne. Interes svakog vlasnika plovila, ali i posrednika u osiguranju koji želi pružiti kvalitetnu i dobru uslugu, i koji želi imati dugoročno zadovoljnog klijenta jest da se i prije samog sklapanja police osiguranja definiraju svi mogući detalji. Samo tako mogu se izbjeći dvojbene, a s njima i potencijalno neugodne situacije.


Tri najčešća tipa polica

Ugovorena vrijednost – je definirana vrijednost dogovora osiguranika i osiguravatelja, i taj iznos predstavlja visinu naknade koju bi vlasnik plovila, odnosno osiguranik dobio u slučaju da se dogodi totalna šteta.

Osigurana svota – je razlika od ugovorene vrijednosti i predstavlja vrijednost definiranu sukladno stanju na tržištu koja se isplaćuje u slučaju nastupa totalne štete. Iznos koji će osiguranik dobiti bit će definiran u trenutku kada gubitak, odnosno šteta nastane.

Samo odgovornost (obvezno) – ova polica plaća se za štete koje se prouzroče trećim osobama, uključujući i štete na plovilima trećih osoba, ali i ozljede osoba na drugim plovilima i sl. Dobre police pokrivaju i štete od onečišćenja mora. Napomena!!! Obavezno osiguranje za plovila koja viju hrvatsku zastavu pokrivaju samo štete na roniocima i kupačima, i to do određenog iznosa.

...