Davači pritiska i temperature

BN 142
| str. 024-027 | 26.6.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Davač pritiska ulja obično se postavlja na tlačnoj strani pumpe ulja, a davač temperature na ulaznoj strani hladnjaka vode. Alarmi se najčešće koriste za detektiranje kritičnih momenata, kad pritisak ili temperatura prekorače dozvoljene maksimalne ili minimalne vrijednosti

Nekoć davno, prije 10 godina pisali smo nešto detaljnije o davačima i pokazivačima pritiska i temperature te kontroli rada brodskog motora. Od onda do sada neke su stvari ostale iste, a neke su se promijenile pa je došlo vrijeme da obnovimo znanje o ovoj problematici. Iako teoretski između brodskog i motora u automobilu, barem što se pritiska i temperature tiče, nema neke značajnije razlike, u praksi ta razlika ne samo da postoji već je i značajna, naročito na davačima. 

... (više u tiskanom i CD izdanju)