Da se ne zaboravi pomorska i povijesna baština brinuti će se nova udruga u Zadru

| 28.4.2022 | Foto:
Nikolina Ćuk, Tomislav Tičić, Joso Zrilić


Zadarska udruga za očuvanje pomorske i povijesne baštine ponovno je aktivirana, ali uz malu izmjenu. Udruga je preimenovana i sada se zove Kanata

Ova udruga je Pokrenuta iz želje da se okupe pojedinci zainteresirani za očuvanje maritimne baštine i potakne komunikacija s lokalnom zajednicom. Kanata je naziv za slavlje koje priređuje naručitelj na brodogradilištu nakon zatvaranja trupa broda, a označava završetak gradnje ili procesa obnove. Porinuće i dodir trupa broda s morem emotivan je trenutak za brodograditelja i naručitelja. Simbolično se smatra početkom novog životnog vijeka brodice.

 

 

Povijest osnivanja Udruge seže još u 2009. godinu, kada je djelovala pod imenom Jargola – Udruga za promicanje pomorske baštine, pod vodstvom Damira Vickovića. Udruga je pokrenula nekoliko izložbi, sudjelovala u snimanju HRT-ovog dokumentarnog serijala  'Brodovi hranitelji', naglašavala potrebu suradnje s institucijama i lokalnim organizacijama u edukaciji, te svojim aktivnostima vjerno promovirala pomorsku baštinu. Vrijedan je angažman tadašnjeg predsjednika Udruge Damira Vickovića u obnovi gajete Lucije iz 1897. godine, uvedene u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao preventivno zaštićeno kulturno dobro.

U Zadru već dulje vrijeme postoji potreba za djelovanjem ovakve udruge, a upravo sa Kanatom će se to i ostvariti. Vjerujemo da će se njome potaknuti svijest za očuvanjem maritimne baštine i povijesti.

 

 

Pri pokretanju Kanate dana 9. ožujka 2022., okupljena družina je složno iznijela plan djelovanja. Misija Kanate je zapravo jednostavna i donosimo vam ju u potpunosti:

  • Istraživanje maritimne kulturne baštine, tj. ostavštine koja svjedoči o pomorskoj aktivnosti i povezanosti čovjeka s morem u okvirima lokalne, regionalne, jadranske i mediteranske povijesti;
  • Zaštita materijalnih (drveni brodovi, jedra, brodska oprema i alati, objekti vezani uz pomorskoj i maritimnoj aktivnosti) i nematerijalnih (jedrenje latinskim jedrom, veslanje, umijeće tradicijske drvene brodogradnje, izrada tradicionalne brodske opreme, pomorski običaji, ribarska tradicija) elemenata kulturne baštine
  • Osiguravanje i organizacija edukacije o maritimnoj baštini, putem radionica, škola, izložbi, javnih predavanja i skupova.
  • Promocija i popularizacija maritimne baštine u lokalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima, te ojačanje senzibiliteta za očuvanjem iste.

 

 

Udruga Kanata poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u radu udruge da im se jave na e-mail: kanataudruga@gmail.com.

...