Cummins Guidanz

BN 193
| 30.9.2017 | Piše:
Burza Nautike


Za potrebe vlasnika plovila koje pogone Cummins motori, Cummins je razvio posebnu aplikaciju Cummins Guidanz

Radi se o aplikaciji koja integrira web i mobilnu aplikaciju pomoću koje se na jednostavan način može pristupiti pogonskim agregatima, te osim detekcije problema riješiti i zamjenu neispravnih dijelova i komponenti. Ovaj napredni sustav smanjuje potrebno vrijeme za detekciju, na zadovoljstvo krajnjeg korisnika. Kad se Cummins Guidanz aktivira svi servisni intervali se automatski implementiraju, kao i dijagnostika te ažuriranje garancijskih rokova. Cummins Guidanz je povezan s Cumminsovom globalnom bazom podataka preko koje se obavlja uvid u stanje motora, te daju upute za otklanjanje kvarova.

...