Candela Hidrokrilac, najbrža električna brodica za prijevoz putnika

| 6.4.2021


Švedski brodograditelj Candela koji proizvodi istoimenu hidrokrilnu brodicu razvija veći putnički elektropogonjeni hidrokrilac koji bi na području grada Stockholma trebao zamijeniti postojeće dieselske metalne brodove. P-30 čiji kapacitet je 30 putnika će biti dug 12 metara, a pogoniti će ga dva električna motora snage 60 kW. Sa ovim pogonima ova hidrokrilna brodica bi trebala na maksimumu doseći 30 čvorova, dok bi u krstarenju brzina bila od 20 do 25 čvorova. Sa kapacitetom baterija od 180 kWh doplov P-30 bi trebao biti oko 50 NM.

Osim što će sa ovim performansama P-30 postati najbrže električno plovilo za prijevoz putnika tu je i ovaj iznenađujuće veliki doplov. Za postizanje ovakvih performansi zaslužno je računalo koje bi trebalo optimizirati položaj hidrokrilaca a time i ekonomičnost plovidbe. Plovidba na hidrokrilima radi manje valove što osigurava plovidbu većim brzinama unutarnjim vodama sa manjom štetom prema obali i plovilima na vezu.

Za primjer ekonomičnosti interesantan je podatak da novo hidrokrilno plovila P-30 troši i do 80% manje energije u odnosu na brza električna plovila koja plove na istim rutama. Ideja o novom hidrokrilnom putničkom plovilu je nastala kao potreba za alternativnim pravcima putovanja za ljude koji žive u gradovima ispresjecanim kanalima i usko vezanim uz more poput San Franciska, Amsterdama, Seula.

Nakon finalnih ispitivanja koja su predviđena za 2022. godinu Candela P-30 bi u 2023 godini trebala biti puštena u promet. Sa ciljem jedftinijeg, čišćeg i bržeg lokalnog transporta ova brodica bi trebala biti ne samo alternativa klasičnom loklanom prijevozu već i njegova zamjena u potpunosti.

...