BWM konvencija uskoro na snazi

BN 183
| 29.11.2016 | Piše:
Danilo Prestint
| Foto:
Arhiva


Međunarodna konvencija o kontroli i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima (BWM konvencija) stupit će na snagu osmog rujna sljedeće, 2017. godine. To će se dogoditi nakon što traženi broj država ratificira konvenciju i deponira potrebne instrumente ratifikacije. Jedini uvjet koji se mora zadovoljiti jest da države potpisnice zajedno pod svojim zastavama drže najmanje 35 posto ukupne svjetske tonaže trgovačke mornarice

Ballast Water Management Convention, odnosno BWM konvencija usvojena je 2004. godine kako bi pomogla u prevenciji širenja alohtonih organizama iz jedne regije u drugu propisivanjem standarda i procedura za upravljanje i kontrolu brodskog balasta i taloga. Ta je konvencija posebno važna za zemlje koje imaju razvijenu obalu i zaštićene morske parkove koji su vitalni za ribarstvo i industriju marikulture. To se odnosi i na Hrvatsku, koja osim ribarstva i marikulture, jedan dobar dio egzistencije temelji na turističkoj industriji na obali Jadrana. Naime, cilj ove konvencije je da se zaštite mora od alohtonih invazivnih morskih organizama i predatora koji uništavaju autohtone vrste.

BWM konvencija je nedavno bila i na dnevnom redu 70. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša (MEPC 70) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji je zasjedao u Londonu. Između ostaloga raspravljalo se i o izmijenjenim smjernicama za prihvaćanje BWM sustava te o prijedlozima za tzv. Same Risk Area na kojima se ne bi primjenjivala konvencija.

Republika Hrvatska je ratificirala tu konvenciju, jer je radi ugroženosti flore i faune Jadranskog mora, bilo potrebno jačanje nadzora balastnih voda na brodovima. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora raspravljao je 21. ožujka 2013. godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika gdje se detaljno uređuju pitanja zaštite morskog okoliša od onečišćenja s brodova i drugih pomorskih objekata u skladu s Konvencijom i pravnim stečevinama Europske unije, a u cilju sprječavanja štetnog prijenos morskih organizama i patogena putem balastnih voda. Propisano je da se lučke uprave i koncesionari luka posebne namjene moraju adekvatno opremiti i osigurati sustav prihvata i sakupljanja otpada s brodova, dok su zapovjednici obavezni predavati otpad. Izmjene i dopune su usvojene 26. travnja u Hrvatskom saboru 2013. godine.

...