Veliki i mali

Burza Nautike 61

BN 61
| 23.4.2013


Dvije milijarde eura vrijednosti vrti se u sektoru talijanske brodogradnje. Ali ne velike kako je to mi kod nas nazivamo, već one male u plesurecraft sektoru brodica i čamaca. Ovo su brojke o kojima u Hrvatskoj možemo samo sanjati, jer toliko iznosi cijela knjiga narudžbi Hrvatske "velike" brodogradnje do 2010. godine! A to je posao koji sva naša velika brodogradilišta moraju odraditi u sljedeće 4 godine.

Dakle, za cijelu godinu ostvare samo četvrtinu prometa koji Talijani naprave isto vrijeme u brodogradnji malih osobnih plovila za uživanje. A o tome da je skoro sve što se u naše brodove ugrađuje, osim rada, uvozno, ne treba ni govoriti Ali i to je manji dio problema! Suština je u tome da i to malo što se napravi svakodnevno generira milijune gubitaka. I te gubitke se u ime socijalnog mira duž Jadrana kupuje novcem svih poreznih obveznika. I kada se daju novci za sanaciju onda bi kao obveza brodogradilišta bila da zauzvrat barem naprave program sanacije i to u slijedećih 6 mjeseci. A priče ... (više u tiskanom i CD izdanju)