Zakoni i sir

Burza Nautike 59

BN 59
| 23.4.2013


Koja je razlika između dobrog sira i naših zakona? Nikakva, i jedan i drugi su puni rupa. Ovaj, pomalo otrcani vic nažalost dobrim dijelom i odražava stvarno stanje. Sve vam je u životu regulirano. Koliko puta dnevno kršite ova pravila sigurno niste ni svjesni

Svaki segment vašeg života definiran je nekim zakonom, pravilnikom, uredbom, aneksom, dopunom ili tumačenjem svega toga. Kad bi i htjeli poštovati baš sve što vam se u životu propisuje, vjerujte da ne bi mogli. Ujutro kada se probudite, sjednete u vaš auto i krenete na posao, sigurno ste napravili desetak prekršaja, na poslu i u poslovanju svjesno ili nesvjesno prekršili ste ih još desetak, a do dolaska kući i dok ne zaspite broj prekršaja je sigurno narastao za još desetak.
Za sve vaše aktivnosti u poslovnom svijetu ili u slobodom vremenu postoje pra-vila kojih bi se trebali pridržav ... (više u tiskanom i CD izdanju)