Bugva

BN 30
| 23.4.2013


Malo iznad dna bugvu treba tražiti ako se odlučimo za ribolov nekim od sportskih alata, a za bugvu su najbolji lagana tunja i povraz, sa štapom ili bez njega. Najbolja ješka je tijesto zamiješano od brašna i vode, crijeva i iznutrica srdele, inćuna ili papaline te malo sira. (opširnije u br.30) ... (više u tiskanom i CD izdanju)