Brodsko kajtanje

| 20.12.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Airseas


Vjetar je besplatan energent budućnosti koji kako stvari stoje će se sve više koristiti za pogon brodova

Prvo krilo s aerodinamičkim oblikovanjem profila uz pomoć opstrujavanja zraka Seawing ili jednostavnije rečeno kite krilo pušteno je u testnu uporabu kao krilo koje pomaže u stvaranju vlačne sile kod nekog broda. Njega je na šestomjesečnu probu na brod Ville de Bordeaux, dugačak 154 metra stavio Airbus. Prema procjenama temeljenima na izračunima i projekcijama ovo krilo bi trebalo uštedjeti i do 20% goriva pri najvećim opterećenjima a što bi brodu, vrijednom 30 milijuna dolara ali i Airbusu koji ga koristi za transport velikih zrakoplovnih konstrukcija i elemenata moglo napraviti priličnu uštedu.

 

 

Kite krilo koje povlači brod, površine je 500 m2. Te je montirano je na pramcu broda zajedno sa posebnim mostom i opremom. Seawing koji se podiže na posebni jarbol kako bi uhvatio struju vjetra podiže se sajlom na visinu od oko 200 metara. U sustavu Seawinga se nalazi i računalo koje je povezano s brodskim navigacijskim sustavom sa kojim zajedno nadzire kutove i brzine vjetra te podešava optimalne uvjete. Krilo koje se nalazi na testiranju na ovom brodu upola je manje od krila koje bi trebalo biti korišteno komercijalno na velikim brodovima.

 

 

Seawing bi trebao osiguravati velike uštede, jer 20% uštede nije mala stvar. Prema nekim studijama kada se smanji brzina broda za samo nekoliko čvorova a time i potrošnja uz dodatak Seawinga uštede bi trebale biti još i veće. Kada se tome dodaju drugi pogoni i energenti poput vodika i električne energije moguće je da bi mogli dobiti potpuno novu dimenziju „jedrenjaka modernog doba” .

S obzirom na hitne poteze koje će trebati napraviti u smanjivanju posljedica zagrijavanja i emisije CO2 te klimatskih promjena uzrokovanih time moguće je da bi ovakvo i slična rješenja mogla postati standard opremanja brodova, ali i brodica.

 

 

...