Brodska plaža

BN 162
| 6.3.2015 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Danas je vrlo teško podijeliti i razvrstati krmene platforme u nekakve određene kategorije. Posebno sada kad je njihova namjena postala vrlo raznovrsna, od toga da služe kao pomoćni ulaz na brod, preko radnih platformi s kojih ronioci ulaze i izlaze iz mora, pa sve do toga da su se na većim jahtama pretvorile u prave male plaže. I tako, ako gledamo samo platformu, prva podjela koja bi se samo njih ticala bila bi ona da se mogu podijeliti na pokretne i fiksne

Što je zapravo krmena platforma i čemu ona danas služi? Savršeno svjestan da postavljam pomalo glupo pitanje, jer barem to ne bi trebala biti nepoznanica, ipak ga postavljam. Nakon pomalo samilosnih pogleda najčešći odgovor koji dobivam kaže da je platforma neka vrsta ravne površine koja je obješena na krmi broda, malo iznad razine mora. I s time bih se uglavnom složio. Nakon toga postavljam pitanje koja je zapravo njena namjena? E tu spisak postaje poprilično dug, posebno danas kad je njena izvorna namjena već odavno evoluirala. Mnoge platforme, posebno na velikim plovilima služe da istaknu liniju i da brodu daju bolji vizualni izgled. Naravno nekad je osnovna namjena bila da služi lak ... (više u tiskanom i CD izdanju)