Brodska elektrika (4. dio): kablovi i spojni pribor

BN 229
| 1.10.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Tehnika lemljenja se vrlo malo koristi na plovilima, iako je to prije bilo pravilo. Međutim, danas je ponuda alata i spojnih elemenata vrlo bogata pa možete naći odgovarajuće elemente za sve situacije na brodu, od najmanjih presjeka vodiča od 0,5 mm pa sve do presjeka 50; 60; 70 pa i više milimetara kvadratnih

U prethodnom broju najavili smo nastavak priče o električnim instalacijama na brodu, i sada nastavljamo s temom spajanja i spojnih mjesta na električnim uređajima i vodičima. Koliko god vam se to čini nevažnim ovaj segment elektrosustava na brodu je on je najčešći uzročnik kvarova i raspada električnoga sustava na vašem plovilu. Spajanja i spojna mjesta tj. tamo gdje se kabeli ili vodiči spajaju s opremom, ili se vodiči spajaju međusobno, kritične su pozicije jer se baš tu događa najviše kvarova. Posebno su osjetljivi takvi spojevi u vrućem ili vlažnom okruženju, što je na većini brodova uobičajena i svakodnevna situacija. Uzroci problema na takvim mjestima su najčešće krivi izbor spojnih elemenata, loše izveden spoj, nedovoljno stisnuta ili krivo izabrana stopica u odnosu na vodič, nedovoljno pritegnuti vijak ili čak previše pritegnuti vijak pri čemu može doći do prekida većeg broja žica u snopu od kojeg je napravljen vodič, a to znači i smanjenje presjeka baš na tom spojnom mjestu ... (više u tiskanom i CD izdanju)