Brodska elektrika (2. dio): Planiranje instalacije

BN 227
| 3.8.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Svaki brod mora imati kompletni plan ožičenja na kojem se može pratiti svaki strujni krug. Na planu u svakom strujnom krugu mora biti naznačen presjek vodova, vrsta i boja izolacije, struja, snaga rastavnih elemenata i osigurača, kao i jednoznačna identifikacija za svaku instaliranu opremu

U prošlom broju pojasnili smo neke osnovne pojmove i zakone koje bi trebao znati svatko tko se upušta u bilo kakve radove na brodskoj elektroinstalaciji. Pojasnili smo osnovne pojmove kao što su struja, napon, otpor i snaga, kao i zakone koji pokazuju međusobnu povezanost ovih električnih pojava. Ako ste sve to dobro savladali možete početi planirati izradu ili doradu električnih instalacija na brodu, i upravo to ćemo pobliže pojasniti u ovom broju.

Osnova za svaki dobro obavljeni posao je dobro i realno planiranje. To važi za planiranje i izradu instalacija na plovilu. Nakon toga slijede još neki relativno jednostavni proračuni kako bi se posao mogao obaviti kako treba. Radi se prvenstveno o proračunu presjeka vodiča i mogućim padovima napona, što je prilikom planiranja i proračuna na brodu s 12 voltnom instalacijom svakako značajna komponenta koju treba uzeti u obzir. Svaki prosječni, a posebice motorni brod ima mnogo različitih sustava i instalirane opreme, električne, ... (više u tiskanom i CD izdanju)