Brod sortirnica otpada za hrvatske otoke

BN 236
| 6.5.2021 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Tom Fisk/Pexels


Jedno od mogućih rješenja zbrinjavanja otpada s naših otoka bilo bi da se napravi namjenski brodu i da se na njega smjesti postrojenje za sortiranje i baliranje otpada. Brod bi pristajao na otocima, prikupljao, a zatim i obrađivao otpad. Time bi se izbjegla potreba da svaki otok ima svoju sortirnicu, a ujedno bi se uvelike smanjila i cijena odvoza otpada s otoka

U posljednje se vrijeme puno govori i piše o «kružnom gospodarstvu», koje prema definiciji predstavlja model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala kako bi se produžio životni vijek samog proizvoda, a istovremeno i smanjila količina otpada. Strategije kružnog gospodarstva mogu snažno utjecati na smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova te na taj način odigrati ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Osim toga kružno gospodarstvo je jedan od ciljeva kojem teži Europska unija (EU) pa je upravo zbog toga Europska komisija u ožujku 2020. godine predstavila akcijski plan.

Plan uključuje prijedloge za održiviji dizajn proizvoda, smanjenj ... (više u tiskanom i CD izdanju)