Biotex Flax

BN 161
| 6.2.2015


Biotex Flax se osim u spomenutoj tehnologiji vakuumske infuzije može laminirati i klasičnim putem, po čemu je prema riječima proizvođača, tvrtke Composite evolution, vrlo sličan stakloplastičnim materijalima koji se koriste

Njemački proizvođač stakloplastičnih kanua Lake Constance od samih je početaka neprekidno u potrazi za ekološkim materijalima i ulaže velike napore ne bi li ih uveo u proizvodnju. Tako je odlučio u svoju proizvodnju odlučio uvesti Biotex tkaninu, kao i pluto. Tvrtka trenutno svoj model freestyle i touring jednosjed kanu Felicity od 13 stopa proizvodi procesom vakuumske infuzije. Iako je teško govoriti o ekologiji u proizvodnji bilo da govorimo o laminiranju ili vakuumskoj infuziji, jer još se uvijek ne mogu zaobići umjetne epoksidne i vinilesterske smole, ovo je ipak nešto održivija alterna ... (više u tiskanom i CD izdanju)