Biorazgradivi materijali za čišće more

| 6.7.2020


Današnja tehnologija omogućuje korištenje razgradivih materijala i samo je stvar odluke koristiti ju ili ne. Njihovim korištenjem aktivno se pomaže zaštiti okoliša i sprečavanju stvaranja mikroplastike. Jedan od vodećih proizvođača konopa a s naglaskom na konope i mreže za akvakulturu Španjolski Intermas trenutno radi na razvoju biorazgradivih materijala koji bi se koristili prvenstveno za potrebe uzgajališta školjki. Razvoj je krenuo s jednim uzgajalištem dagnji gdje je primijećeno da mreža u kojoj rastu dagnje nakon tri godine korištenja više nije za korištenje i da ju je potrebno baciti.

Da bi se spriječilo stvaranje velike količine nerazgradivog otpada Intermas je razvio biorazgradivi materijal od kojega se radi uzica a od koje se pak plete mreža. U morskim uvjetima biokonop i bio mreža se ponašaju poput klasičnih materijala no kada se ovaj bio materijal ostavi na suhom na povišenoj temperaturi počinje njegovo razgrađivanje. Potrebno je oko 3 mjeseca da bi se ovaj materijal potpuno razgradio.

Intermas radi i na razvoju ostalih tipova bio konopa koji bi svoj primjenu mogli pronaći u marinama i lučicama. Prema predviđanjima ako bi se samo 15 do 20% konopa koji se koriste u lučicama i marinama zamijenio bio konopima more bi nam bilo jako zahvalno a mi bi mogli zadovoljni jer smo napravili nešto korisno za morski svijet i nas same.

...