Bidirekcijski pretvarač (2. dio)

BN 196
| 25.12.2017 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U ovom nastavku smo opisali rad bidirekcijskog pretvarača u načinu punjenja baterija i u izmjenjivačkom načinu rada. Bidirekcijski pretvarač može ograničiti svoju ulaznu struju, što može biti izuzetno važno na plovilu kako bi se se spriječilo nepotrebno izbacivanje zaštitnih prekidača na priključnom mjestu u luci. Jednom ograničena ulazna struja, odnosno snaga, raspodjeljuje se u Power-control načinu rada tako da trošila imaju prioritet, a bateriji što ostane, ostane!

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prošlim smo nastavcima, polazeći od 3 tipična baterijska sloga, proučili autonomni izmjenjivač kao uređaj učinske elektronike koji na brodu stvara vlastitu mrežu 230V, 50 Hz. Objasnili smo kako se u autonomnom izmjenjivaču iz istosmjernog napona dobiva jednofazni izmjenični napon sinusnog oblika.

Proveli smo izbor izmjenjivača za naše tri tipične baterijske banke i pri tome objasnili pravila uparivanja izmjenjivača i baterije, kako bi baterija trajala očekivano dugo. Opisali smo i osnove spajanja autonomnog izmjenjivača u trofazni, odnosno paralelni spoj. Potom smo opisali način djelovanja bidirekcijskih pretvarača.

To su uređaji koji osim stvaranja napona izmjenične mreže mogu i puniti baterije ako se na njih priključi pomoćni izvor energije, bilo generator, bilo uobičajena mreža. Također omogućavaju zajedničko i istovremeno napajanje trošila iz pomoćnog izvora energije i izmjenjivača koji crpi energiju iz baterija.

 

Na slici 1. je prikazan do sada već opisani sustav s bidirekcijskim pretvaračem.

(više u tiskanom i CD izdanju)