Bidirekcijski pretvarač

BN 194
| 26.10.2017 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U ovom nastavku upoznat ćemo bidirekcijske pretvarače. To su uređaji koji osim stvaranja izmjenične mreže mogu i puniti baterije ako se na njih priključi pomoćni izvor energije, bilo generator, bilo uobičajena mreža. Također omogućavaju zajedničko i istovremeno napajanje trošila iz pomoćnog izvora energije i izmjenjivača koji crpi energiju iz baterija

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prošla smo dva nastavka, polazeći od 3 tipična baterijska sloga, došli do autonomnog izmjenjivača kao uređaja učinske elektronike koji na brodu stvara vlastitu mrežu 230V, 50 Hz. Naveli smo osnovne poluvodičke ventile kojima je moguće realizirati izmjenjivač i potom objasnili kako se iz istosmjernog napona dobiva jednofazni izmjenični napon sinusnog oblika. Proveli smo izbor izmjenjivača za naše tri tipične baterijske banke i pri tome objasnili pravila uparivanja izmjenjivača i baterije, kako bi baterija trajala očekivano dugo. Pokazali smo kao uvesti autonomni izmjenjivač u shemu i na što treba pripaziti pri montaži. Opisali smo i osnove spajanja izmjenjivača u trofazni, odnosno paralelni spoj. Poradi lakšeg praćenja na slici 1. je prikazan dosada opisani sustav.

... (više u tiskanom i CD izdanju)