Bespovratna sredstva za nautičku proizvodnju

| 14.12.2017


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Cilj je ovog poziva je povećanje sposobnosti hrvatskoga gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te povečanje udjela malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okružju.

Prijave na poziv zaprimaju se od 3.5. do 31.12.2017. godine. Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, prema Definiciji malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000 kuna, uz najviši intenzitet potpore od 85% za mikropoduzeća i mala poduzeća, odnosno 65% za srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima izvan RH koji su upisani u baze www.expodatabase.com, auma.de,
  • Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,
  • Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
  • Izrada promotivnog materijala za sudjelovanje na međunarodnom sajmu izvan RH,
  • Sudjelovanje na b2b-poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH,
  • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta. 

Više informacija o natječaju, kao i pristup natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386

...