Azbest ugrožava pomorce

BN 184
| 30.12.2016 | Piše:
Danilo Prestint


Nedavno je u medicinskom časopisu Inhalation Toxicology objavljena najnovija studija o zdravstvenim rizicima pri izlaganju azbestu pomoraca koji plove na trgovačkim brodovima. Prema rezultatima studije, izlaganje azbestu događa se prilikom popravaka i održavanja brodova, a iz procjene su isključeni rezultati s brodova ratnih mornarica.

Tijekom studije mjerio se udio azbesta u zraku na trgovačkim brodovima i odgovarajuće zdravstveno stanje posada tijekom dugotrajnije izloženosti. Uzete su u obzir i prethodne studije koje su provele neke američke organizacije koje se bave zdravljem pomoraca i sigurnosti u pogledu izloženosti azbestu.

U studiji je istaknuto da se podaci prije 1970. godine uglavnom temelje na studijama utjecaja azbesta na radnike u manufakturi, industriji mljevenja i kod rudara. To je učinjeno zato jer su rizici od izloženosti pomoraca azbestu uglavnom bili nepoznati između '70-ih i '80-ih godina prošlog stoljeća.

Iako su u zraku zabilježene količine azbesta koje su daleko ispod dozvoljenih najviših vrijednosti, tijekom radova popravaka i održavanja kod nekih američkih pomoraca otkriveno je više abnormalosti na plućnoj maramici. To je odmah izazvalo uzbunu u američkoj vladi, nekoliko industrijskih grana i sindikalnih organizacija.

Devedesetih godina prošlog stoljeća povećanje broja oboljenja pluća, prvenstveno raka pluća i mezotelioma otkriveno je prilikom istraživanja zdravlja pomoraca. To je navelo da se počelo vjerovati kako postoji uzročno-posljedična veza između izlaganja azbestu na brodovima i plućnih bolesti.

Slična studija objavljena je 2008. godine, a u njoj je ustanovljena nejednaka učestalost pojave plućnih bolesti vezanih za azbest kod pomoraca na trgovačkim brodovima i mornara i časnika na brodovima ratne mornarice, iako se i u trgovačkoj i u ratnoj mornarici prilikom gradnje odnosno popravaka i održavanja koristilo i po nekoliko tona azbesta po brodu.

Azbest se često koristi na prekooceanskim brodovima jer se pokazao kao dobar izolator koji sprječava stvaranje kondenzacije, smanjuje potrebnu ventilaciju u hladnim prostorima, omogućava pojedinim strojevima da smanje gubitke topline i – služi kao dobar izolator vrelih komponenti brodskih postrojenja i tako znatno smanjuje mogućnost ozljeda posade stroja.

Povijesni podaci o zdravlju pomoraca na trgovačkim brodovima za razdoblje 1978.-1992. korišteni su za studiju objavljenu 2008. godine, a ona je uključivala obrađene podatke o zdravlju pomoraca koji su bili ukrcani na brodovima za generalni teret i tankere koji su bili privezani u lukama ili su plovili. Zaključci studije pokazuju da je razina azbesta značajno manja od američkih standarda i od sadašnjih europskih propisa. No, manja prisutnost azbesta ne znači nužno da je time značajno smanjena izloženost posade.

Studija koju je proveo National Health Institute tijekom 2003. godine o povezanosti raka pluća uzrokovanog izloženosti azbestu zaključila je da je ta bolest ustvari profesionalna bolest za pomorce ukrcane na trgovačkim brodovima, kao i to da izloženost azbestu pridonosi povećanju smrtnosti od raka.

...