Avantura dizajna

BN 146
| str. 079-081 | 26.6.2014 | Piše:
Valdi Knapić
| Foto:
Valdi Knapić


Prije samog početka stvaralačkog procesa nužno je znati odgovore na neka pitanja. To su pitanja koja su prisutna u svim prilikama koje prethode postavljanju novog proizvoda na tržište, a ilustriraju osnove tržišnih uvjeta koje će proizvod zateći prilikom pojavljivanja u ponudi

Dizajniranje jahte jedan je od najuzbudljivijih mogućih kreativnih procesa. Tvrdnja je to koja jednako važi gledana sa stajališta dizajnera i sa stajališta klijenta. Dobar odnos između ove dvije ključne figure, uz dizajnerovo duboko razumijevanje klijentovih vizija i potreba, tvori bazu za kvalitetnu komunikaciju. Ukoliko se takva komunikacija odvija u okvirima jasno podijeljenih uloga, zadaća i razumnih rokova, stvara se klima vedre i uspješne suradnje. Dizajner je figura čija je zadaća rješavanje problema na kreativan način

... (više u tiskanom i CD izdanju)