Aurea bike

BN 240
| 2.9.2021


Ako gledamo korisnički Aurea Bike je realno bicikl na vodi. Na njemu se sjedi kao na biciklu, okreću se pedale kao na biciklu, dok se smjer kretanja, odnosno plovidbe mijenja okretanjem guvernala u željenom smjeru

Raznorazna plovila pogonjena snagom ljudskih mišića najčešće su se oslanjala na veslo kao na pogon koji daje najbolju efikasnost. Kajaci, kanui, SUP daske... svi oni koriste prvenstveno snagu mišića za progresivno kretanje. Ovako je to išlo sve dok se na sceni ovakvih plovila nije pojavio pogon na pedale. Okretanjem pedala i prenošenjem sile i okretnog momenta preko sustava distribucije postignut je koliko optimalan omjer uložene energije i brzine plovila. Za potrebe ovakvih plovila razvijeni su i posebni propeleri koji na relativno malim okretajima postižu određeni potisak i brzinu plovila ... (više u tiskanom i CD izdanju)