ATRAC, Jadranski edukativno-istraživački centar

BN 247
| 1.4.2022 | Piše:
Ana-Marija Vizintin


Od svog osnivanja, 2015. godine, ATRAC je s vremenom postao prepoznatljiv i u svjetskim razmjerima, te je nakon prve uspješne akcije u Libanonu pozvan da doprinese saniranju onečišćenja do kojeg je ljetos došlo u Siriji

Nedavno nam je stigla vijest o još jednom postignuću riječkog ATRAC-a (Adriatic Training and research Centre) čija se stručnost prepoznaje i sve više traži na inozemnoj sceni. Naime, radi se o neprofitnoj ustanovi koju je svojevremeno sredstvima EU fondova osnovala Primorsko - goranska županija kako bi odgovorila na izazove u prevenciji rizika od onečišćenja mora, ali i na izazove adekvatnog upravljanja za vrijeme hitnoća kada se radi o iznenadnim izljevima ulja i ostalih štetnih tvari u more. ATRAC je tako od svog osnivanja, 2015. godine, s vremenom postao prepoznatljiv i u svjetskim razmjerima te je nakon prve uspješne akcije u Libanonu sa strane REMPEC-a, regionalnog centra na Malti, (osnovanog od UNEP a- i Svjetske pomorske organizacije) pozvan da doprinese i ... (više u tiskanom i CD izdanju)